disk CDK 009 - Karel Čapek: Krakatit

Karel ČapekKrakatit

Objednat

Románu Krakatit Karla Čapka bude brzy 100 let, což je úctyhodný věk, přesto může mít i jeho dnešní čtenář pocit, že se jedná o knížku současnou. Ing. Prokop hledá odpověď na navýsost živou, aktuální otázku: jakou roli vlastně má hrát v moderním světě slušný a schopný člověk. Příběh je plný ryzího lidství se vším všudy, malosti i rozletu, pevnosti, odvahy i chorobných choutek po neomezené vládě, temné vášně i prosté dobroty srdce. Moudrosti a nadhledu, vedle ryzí, tragicky věčné nepoučitelnosti. Poslouchejte pozorně…

2CD s nezkrácenou verzí - 06:06:15 + 06:42:48.

Poslechnout si ukázku (10:48; 15 575 821 B)

Katalogové číslo: CDK 009

CD je nahráno ve formátu MP3